Tlačová správa
Tlačová správa
Aňa Ostrihoňová
Tlačová správa
Vladimír Bačišin
Mária Modrovich
Aňa Ostrihoňová
Aňa Ostrihoňová
Aňa Ostrihoňová
Foto: Wikipedia (Goesseln, licencia Creative Commons)
Aňa Ostrihoňová
Aňa Ostrihoňová
Foto: Aiaraldea Komunikazio Leihoa (Flickr.com, licencia Creative Commons)
Ľubomír Jaško
Tlačová správa
Aňa Ostrihoňová
Foto: Facebook
Ivana Taranenková
Foto:  Z. Smith Reynolds Library (Flickr, licencia Creative Commons)
Silvia Ruppeldtová
Foto: Geir Halvorsen (Flickr.com, licencia Creative Commons)
Ľubomír Jaško
Tlačová správa
Aňa Ostrihoňová

Minulosť v prítomnom čase

Pohľad na to, čo je minulosť a na potrebu pripomínať si ju, závisí od toho, či je nám príjemné na niečo spomínať, ako aj od toho, z ktorej časti sveta pochádzame.

Péter Nádas: Paralelné príbehy. prel. J. Szolnokiová, Kalligram: 2009, 1250 s.

Keď niečo za minulosť označí Američan, naozaj tým myslí, že tým, čo bolo, sa nemieni zaoberať. Keď o minulosti hovorí Stredoeurópan, rozhodne tak nerobí bezdôvodne.

Jedným z mála európskych autorov, ktorí sa venujú hľadaniu strateného času je maďarský prozaik, esejista a fotograf Péter Nádas.

Slovenskému čitateľovi je známy najmä vďaka prekladu monumentálneho románu s názvom Kniha pamätí. Americká kritička Susan Sontagová sa o jeho anglickom vydaní vyjadrila ako o „jednej z najdôležitejších kníh storočia.“ Určite ju k tomuto vyjadreniu priviedla skutočnosť, že v čase kolektívnej straty pamäti prišiel Nádas s nekonvenčným filozoficky komplexným románom ukotveným v histórii 20. storočia, ktorý sa s inými portrétmi života v komunistickom satelite nedá porovnať.

U nás tento román vyšiel až v roku 2004, a tak prišiel o aktuálnosť, s akou zasiahol maďarskú spoločnosť, keď ho cenzor Nádasovi v roku 1986 konečne dovolil vybrať zo zásuvky. Kniha pamätí napriek svojmu názvu nie je memoármi, hoci autobiografických prvkov by sa v nej dalo nájsť viac než dosť. Nádas sa narodil uprostred vojny, matka mu umrela, keď mal 13 rokov a otec, ktorý pochádzal z bohatej rodiny a pracoval ako prokurátor pre komunistov, spáchal samovraždu, keď Budapešť obsadili sovietske tanky v roku 1956.

Péter Nádas pracoval ako novinár a fotograf, ale po tom, čo „spriatelené“ (teda aj maďarské) vojská prekročili hranicu Československa v auguste 1968, odišiel z práce a začal sa venovať písaniu beletrie. Potvrdil tým len mnohokrát opakovanú skúsenosť esejistov a komentátorov, ktorí nemohli publikovať, a to, že beletria niekedy dokáže veci pomenovať lepšie než akákoľvek literatúra faktu.

Všetko so všetkým súvisí

Témy z Knihy pamätí sa objavujú opäť v Paralelných príbehoch – rozsiahlom trojzväzkovom románe, ktorý práve vo vynikajúcom preklade Juliany Szolnokiovej vyšiel aj u nás. Nádas na príbehoch, či skôr fragmentoch zo života viacerých postáv mapuje históriu takmer celého 20. storočia. Všetko sa začína vraždou v berlínskom parku Tiergarten krátko pred Vianocami roku 1989, kde sa zoznamujeme s rodinou Döhringovcov. V nasledujúcej časti sa čitateľ posunie v čase do roku 1961, do Maďarska Jánosa Kádara k príbehom rodiny Lehrovcov. Osudy jednotlivých ľudí sa prelínajú a prepletajú, spájajú krehkými putami, o ktorých zväčša ani netušia.

Súčasne sa neodvíjajú len príbehy postáv, ale aj miest, budov a myšlienok, ktoré každý z nás v sebe nosí ako bremeno minulosti, ktorá presahuje jednu rodinu či jednu krajinu. Jednotlivé postavy sa v zmätku doby, politickej situácie a vzťahov snažia nájsť svoju identitu. Nádas do najmenšieho detailu analyzuje ich zápas s túžbami a obmedzeniami – na jednej strane je im väzením telo, na druhej totalitná krajina.

Telesnosť a dvojité životy sú jednými z najdôležitejších motívov Paralelných príbehov. Postavy trávia väčšinu času potláčaním svojich telesných túžob, niekedy vidia telo ako príťaž, inokedy rozhoduje o ich osude. Jedna z najdokonalejších pasáží románu je venovaná teóriám a osudu rasového biológa, ktorý v Tretej ríši našiel priestor na rozvíjanie svojej vedy (a asistenta menom Mengele). Prostredníctvom týchto zdanlivo bezvýznamných epizód a odbočiek Nádas predkladá čitateľovi súvislosti a necháva na neho, aby sa zaplietol do všetkých paradoxov a irónií, ktoré mu pripravilo minulé storočie.

Osobná zodpovednosť

Čítanie Paralelných príbehov nie je jednoduché. Napriek svojmu rozsahu román nezachytáva veľký dejový priestor. Jednotlivé príbehy trvajú niekoľko dní, maximálne pár mesiacov. Nádas predstavuje svoje postavy veľmi detailne, nič však nevysvetľuje. Čitateľ si niekoľko stoviek strán zvyká na jazyk každej z nich, zoznamuje sa s ich dilemami a neistotami. V záverečnej časti sa tušené vzťahy odhaľujú, ako aj motív osobnej zodpovednosti – konfrontácie následkov rozhodnutí pokrivenej ľudskej morálky. Z obetí sa stávajú vrahovia.

V Paralelných príbehoch sa miešajú individuálne osudy s príbehmi pôvodu moderného zla – nacizmu, antisemitizmu či totalitarizmu. Nádas svojich krajanov nešetrí a Maďarsko opisuje ako samoľúbu, feudálnu krajinu, ktorá so sebou vlečie predpotopné zvyky a tradície, ako aj urazenosť skrachovanej aristokracie. Neschopnosť vyrovnať sa s minulosťou stojí za prepuknutím tých najprimitívnejších vášní počas druhej svetovej vojny a bezvýznamnosť krajiny, v ktorej sa „politika nerobí, len trpne znáša“ za apatiou, ktorá krajinu ovládla po revolúcii v roku 1956.

Možno sa v Európe nakoniec aj my len tak pretvarujeme a svetu hovoríme, aká je minulosť pre nás dôležitá. Péter Nádas v Paralelných príbehoch ponúka hneď niekoľko interpretácií, ktoré nielen Maďari nemusia zvládnuť. Ako povedal pred tromi rokmi pre New York Times – nahovárame si, že počas druhej svetovej vojny boli Nemci vrahmi a Maďarsko obeťou, ale „Nemecko je jedinou krajinou, ktorá sa histórii dokázala pozrieť priamo do očí, a to nielen tej vojnovej.“ Ktovie, akých kostlivcov v skrini by sme pri priamej konfrontácii s individuálnou či kolektívnou minulosťou našli my.

Knihu si môžete kúpiť v internetovom kníhkupectve anplag.

vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk    facebook Pridať na FaceBook    print Vytlačiť

Najčítanejšie články

Najčítanejšie články za posledných 7 [30] dní

Inzercia